Pokud si přejete mít na druhé a na svůj život vliv, máte své sny a cíle a chcete realitu ovlivňovat, pak odkryjte

SKRYTÁ TAJEMSTVÍ VLIVU

Ovlivňovat a mít vliv nerovná se manipulovat. Přesně naopak. Přesvědčovat a ovlivňovat znamená získat si druhé. Zvýšit šanci, aby vám druzí naslouchali, aby vám věřili, aby vás následovali.

Pokud chcete posílit váš vliv v rodině, s partnerem, mezi přáteli, v týmu, s klienty nebo inspirovat širokou komunitu, pak potřebujete sílu vlivu a vědomí, jak velkou moc máte. A přestat se bát.

 • Představte si, že vám děti se zájmem naslouchají. Že vás zákazníci následují a investují do vašich produktů. Že jste v týmu autoritou a silným lídrem.
 • Představte si, jaký rozdíl by ve vašem životě udělalo, kdybyste měli na okolí, situace a sami na sebe větší vliv?
 • Jak byste se cítili, kdybyste šli životem pevněji, silněji a jako charismatičtí hrdinové?

Mám pro vás 9 kapitol nového online kurzu skrytých Tajemství vlivu. Co myslíte, pomohlo by vám v životě, kdybyste se chovali jako nejlepší vyjednavači, lídři a měli sílu vliv jako ti nejlepší světoví a charismatičtí vůdci?

Pokud už jste unavení tím, jak vás druzí přehlížejí a ignorují nebo teď chcete zvednout míru vašeho vlivu na novou úroveň, pak je toto téma právě pro vás. Mít vliv není náhoda. Je to volba a trénink. Pokud toužíte a cítíte, že uvnitř vás čeká hrdina, který může mít a chce mít na věci v životě větší vliv, pak tuto touhu naplňte.

Nemusíte studovat roky a přečíst o psychologii vlivu a přesvědčování tuny knih. Sám jsem problematiku vlivu studoval posledních 10 let a to nejlepší vám teď předkládám.

Jít cestou vlivu bude na vás a nezaručuji, že za 120 minut budete nejvlivnějším člověkem planety. Zavazuji se vás inspirovat k tomu, abyste dali vlivu větší pozornost, abyste se rozhodli mít vliv a abyste si zkrátili cestu a objevlli pro sebe možnosti, jak vliv posilovat a trénovat.

9 KAPITOL PRO VAŠI INSPIRACI A VLIV

Připravil jsem sérii devíti krátkých 10-20 minutových videí,
ve kterých společně projdeme tyto kapitoly:

 • Odkrytí tajemství - proč máme každý sílu ovlivňovat
 • 8 překážek, které nám brání mít vliv
 • Otázky a jaký je teď váš vliv
 • Klíč k vlivu a schéma psychologie ovlivňování
 • Akcelerátory vlivu
 • 11 návyků skutečně vlivných a charismatických lidí
 • Jak si získat druhého člověka v osobním kontaktu
 • Jak ovlivňovat masy a vytvořit hnutí
 • Ultimátní vzorec vlivu

David Kirš

Při přípravě kurzu jsem si položil jsem si otázku, proč někoho obdivujeme a někoho přehlížíme? Proč někomu důvěřujeme a jinému nevěříme? Proč máme k někomu blízko a jiný nás odpuzuje? Dávám své odpovědi a řešení a je na vás, abyste je integrovali do života a vyzkoušeli, zda budou funkční i pro vás.

Jako podnikatel, lektor a spíkr jsem měl a mám možnost ovlivnovat a inspirovat desítky tisíc lidí. To vše skrz internet i živou interakci. Jsem vděčný, že více než 1.700 lidí prošlo mými živými akcemi a semináři. Přes 5.500 lidí pak investovalo do placených online kurzů a programů. Přes 100.000 lidí vidělo mé online videa zdarma.

Týdně dnes mohu mít vliv na více než 30.000 aktivních příznivců skrz Facebook a emailovou databázi. Nejvíce si pak cením možnost mít vliv na svůj život. Na realitu světa, ve kterém žiju, a kterou si tvořím. Na mou ženu, rodinu a nejbližší okolí, každý den. To vše je součástí našeho vlivu.

PŘEDKRM A OCHUTNÁVKA KURZU:
8 PŘEKÁŽEK K VYŠŠÍMU VLIVU ...

Vliv není lehké téma pro začátečníky. Ale je to téma zásadní pro život. Je pro odvážné a dobrodružné povahy. A věřím, že je právě pro vás.

Podívejme se teď na video 8 překážek, které nám brání v životě naplnit náš skrytý potenciál vlivu. Některé z nich zdůrazňuje ve svém kurzu The Influence Course i B. Burchard, jeden z velkých světových ovlivňovačů. Zde pro vás uvádím slíbených 8 překážek:

1. ROZHODNUTÍ

Málo co má na nás a na realitu větší vliv než naše schopnost udělat rozhodnutí. Ale ne ledajaké. Absolutní rozhodnutí. Je to jako když vesmíru řeknete, kterou z nekonečně cest se hodláte vydat a on vás poslechne, všechny ostatní uzavře a veškerou energii pošle vaším směrem. Jakmile padne rozhodnutí, ledy pukají a svět se dává do pohybu. Vaše rozhodnutí mít vliv je první krok na cestě.

2. PŘESVĚDČENÍ

Největším zabijákem vlivu a možnosti něco ovlivnit a získat druhé na svou stranu je naše přesvědčení. Nedali jsme si povolení a jsme učení nemít vliv. Nebyli jsme povzbuzování k tomu, že můžeme mít vliv. Málokdo nás ocenil a ukázal nám, jaký máme vliv. Přesvědčili jsme sami sebe, že charisma a vliv je jen pro vyvolené a zavřeli jsme tak dveře. Je čas je znovu otevřít.

3. ŽIJEME V MINULOSTI A BUDOUCNOSTI

Ztrácíme náš vliv tím, že se vracíme a reagujeme z naší minulosti nebo jsme závislí na naší budoucnosti. Přitom energie vlivu působí jen v přítomnosti. V tomto okamžiku buď ovlivňujete pozitivně a inspirujete směrem k růstu nebo jdete opačným směrem a negativita vás i druhé kolem vás pomalu zabíjí. Vaše síla pozornosti a přítomnosti má obrovskou moc a když natrénujete být s lidmi a se sebou v plné přítomnosti okamžiku a všimnete si, že zázrak se děje právě teď, váš vliv vzroste.

4. ŘÍKAT SI O VLIV

"Tak teď se posaďte a pořádne poslouchejte, teď na vás budu mít vliv a vy uděláte, co řeknu." To asi není nejlepší cesta, jak hluboce ovlivnit druhé lidi, inspirovat je, podpořit je a získat je na druhou stranu. Říkat si o vliv nefunguje. Být vlivem, jak si ukážeme v kurzu, funguje skvěle.

5. HODNOTA

Žádej a dostaneš. Nebo mnohem lépe pro náš vliv platí: Dej a dostaneš. Pokud od druhých něco chcete, pak jim nejdříve něco dejte. Bohužel mnoho z nás má pocit, že nemají, co dát. Že sami mají málo, že se jim nedostává. A hlavně chtějí a touží a potřebují dostávat. Je to překážka našeho vlivu. Objevte své skutečné dary a z nich dejte. Dejte druhým více a více dostanete. Nebojte se dávat a podporovat. Ptejte se otázky, co lidé potřebují, co chtějí, co jim chybí, kde potřebují pomoc. A pak jim to dejte. Buďte pro druhé hodnoutou, po které touží. Dejte jim hodnotu, kterou ocení. A budete mít vliv.

6. INTEGRITA

Nelze dlouhodobě ovlivňovat, pokud nejsme v integritě - pokud nejsme celiství a úplní - pokud nectíme své slovo. Naše slovo je náš dar, který můžeme dát. A pokud ho jednou dáme, a pak ho chceme zpět, musíme to říct. Ihned, včas a okamžitě, jakmile zjistíme, že svému slovu nemůžeme dále dostát. Nedodržet slovo není dobré nebo špatné. Je to nefunkční a snižuje to náš vliv. Pokud dáme závazek a přivážeme se k něčemu, zůstaňme přivázáni, dokud nám to slouží. Pokud již dále ne, odvažte se, ale řekněte to. Druzí na vás spoléhají, staví na vašem závazku a slově a potřebují vaši integritu. Pak budete mužem a ženou vlivu.

7. VYTRVALOST

Velkou překážkou našeho vlivu je naše vytrvalosti. Nebýt vytrvalý = nemít vliv. I vliv potřebuje svůj čas. Pokud chcete ovlivnit věci, dejte jim čas. Pokud toužíte ovlivňovat lidi, poskytněte jim a sobě čas. Spěch, nedočkavost a snaha uspíšit vliv se nevyplácí. Kořeny vlivu se potřebují zapustit hluboka a pak mohou růst a vyživovat mnoho let. Tuhle překážku na své cestě vlivu vždy dobře prozkoumejte a nevzdávejte snahu o vliv příliš brzy.

8. VYŠŠÍ PRINCIP

Nejmocnější překážkou a zároveň nejmocnějším kouzlem v alchymii vlivu je schopnost a dovednost propojit se a ukázat na něco, co nás jako lidi přesahuje, co je vyšší než my sami a co je zároveň námi. Je to vyšší princip. Vyšší spirit. Je to vyšší vědomí pořádku věcí a schopnost v druhých zapálit dobro a jejich lepší já. Pokud se oheň spiritu rozhoří ve vašem srdci a vy skrz něj zapálíte mnoho dalších srdcí, tato překážka pro vás přestane existovat. Stanete se podstatou vlivu a vlivem samotným. Nejzkušenější ovlivňovači jsou si této překážky a dovednosti vědomi.

Toto byla ochutnávka a pohled na 8 překážek na cestě k většímu vlivu, uvnitř kurzu se dále podrobněji podíváme na:

 • 1
  Objevíte, že každý máme sílu a moc ovlivňovat
 • 2
  Zjistíte, jak jste na tom teď vy, se svým vlivem
 • 3
  Uvidíte schéma a model psychologie ovlivňování
 • 4
  Ukážeme si klíčové akcelerátory vlivu, které vás podpoří
 • 5
  Osvojíte si 11 návyků skutečně vlivných a charismatických lidí
 • 6
  Dostanete návod, jak si získat druhého člověka v osobním kontaktu
 • 7
  Pokud míříte vysoko, posdílím s vámi, jak ovlivňovat masy a vytvořit hnutí
 • 8
  A podělím se o osobní ultimátní vzorec vlivu

Zvu vás, abyste pro sebe objevili skrytá Tajemství vlivu a naplnili své nejniternější touhy. Těším se na vás uvnitř kurzu.

CO VŠE V KURZU ZÍSKÁTE?

Obsahem kurzu je 9 lekcí a tréninkových videí (každé 10-20 minut dlouhé).
Možnost stáhnout si celý kurz jako audioprogram (mp3) pro přehrání v počítači, mobilu i autě.

A NAVÍC:

 • Záznam živého setkání Tajemství vlivu a pracovní sešit.
 • Bonusová přednáška experta na vyjednávání Víta Prokůpka.

Celý kurz lehce a hravě zvládnete do 120 minut, i když jste laik nebo začátečník.
Pokud jste zkušenější ovlivňovač a lídr, i s poznámkami se vlezete do 180 minut :D

A CENA?

Vhledy, Aha i techniky z kurzu mi přinesly nejen milióny korun při použití v podnikání, hlavně mi daly do života jistotu a schopnost mít vliv každý den mého života. V těch nejobyčejnějších věcech.

Každý den, každé setkání, rozhovor, či napsaný email je naše snaha o to mít vliv, být v kontaktu a přesvědčovat a ovlivňovat situaci.

Hodnota kurzu je pro někoho 50.000 Kč, pro někoho 10.000 Kč. Pro někoho nulová.
(Ale to byste asi nedočetli až sem.)

Cena online kurzu je 3.328 s DPH (2.750 Kč bez DPH). A je daňově odečitatelným nákladem.

Zde ještě mé osobní video a pozvánka pro účastníky kurzu:

CO O KURZU ŘEKLI JEHO ÚČASTNÍCI?

David Kirš otevřel velké téma, které je jen pro lídry svého života. Pokud patříte k lidem, kteří se chtějí umět v každém okamžiku rozhodovat bez ohledu na okolnosti, tak je kurz pro vás. Nejvíce oceňuji jeho zranitelnost a autentičnost při sdílení svých objevů. Po prvním dílu Superhero Akademie - Tajemství vlivu vím, že vám předá své myšlenky a postřehy, které z vás dělají pozitivního ovlivňovače. Je důležité být pravidelně v konverzaci na tyto témata, abyste mohli růst a začít mít pozitivní vliv na sebe a své okolí.

Miroslav SázovskýOntological Leadership mentor a kouč, www.flowave.cz

Páteční setkání bylo pro mne vyjímečné od prvního okamžiku, kdy jsi nás uvítal milým úsměvem a pohledem do očí. (Mluvím v množném čísle, protože jsem pozvala i manžela, aby viděl, s kým trávím večery na PC.) Byl pro mne velmi motivující k zamyšlení, inspirativní a přínosný jak v soukromí, tak v práci. Velmi zajímavý byl i vstup Víta Prokůpka. Oceňuji pozitivní energii, kterou jsi šířil, doslova sálala v celém prostoru. Dáváš mi naději, že může být v podnikání někdo mega úspěšný, přesto férový, upřímný a otevřený, autentický a opravdový. Za to Ti moc děkuji.

Renata Michelswww.conrescom.cz

Ďakujem za príjemný večer, a pozitívnu motiváciu. Prednâška v Brne bola začiatkom na ceste uplatnenia nášho vplyvu v praxi, kde ste nám jednoduchým a zrozumiteľným spôsobom objasnil niektoré hlavné aspekty, pri budovaní nášho vplyvu. Ešte raz ďakujem.

Anna Imrichová

CO UDĚLAT NYNÍ?

Nyní stačí vyplnit pečlivě přihlášku a po úhradě obdržíte vstup a přihlašovací údaje do kurzu, který máte pak plně a okamžitě, 24 hodin denně k dispozici.

Těším se na vás unitř kurzu. Rozhodl jsem se vytvářet tyto menší vzdělávací kurzy, protože mnoho lidí nenašlo odvahu a zůstali před branami mých velkých kurzů, do kterých je třeba investovat i desítky tisíc korun. Efekt a přínos je samozřejmě přímo úměrný, ale mnoho ze studentů nemělo zatím sílu jimi projít a trpělivě systém podle návodu implementovat. Proto otevírám tyto malé kurzy, které seznamují s problematikou rychle a efektivně a dávají užitek v daném tématu. A později i prostor pokračovat dalšími kurzy, až přijde úplné rozhodnutí, síla a odvaha na změnu.

David Kirš

autor kurzu