"Většina z nás má dva životy.
Ten, který žijeme.
A ten, který bychom chtěli žít."

Není to škoda?

Každý máme své sny, přání a své touhy

Něco, co bychom si moc přáli. Co už dlouho odkládáme. Na co nemáme čas. Čemu se nevěnujeme, i když to milujeme. Co se nám líbí, i když si zatím třeba netroufneme.

V každém z nás je tento tichý hlas. Byl s námi od narození. Tato vnitřní bytost, která touží zažívat dobrodružství, umělec, který touží tvořit a milovat vášnivě své dílo, hrdina, který se těší až bude moci vyrazit na svou cestu a naplnit své poslání a touhy.

Existuje však něco, co nás od našich snů zrazuje. Co pracuje proti nám. Co našim touhám brání a znemožňuje jejich zhmotnění.

Je to překážka a bariéra, která nám neumožňuje plynout za naším snem a žít život, o kterém sníme.

 

Jsme to my sami. Ta část, kterou nevidíme.

 

Spisovatel Steven Pressfield to něco nazývá ODPOR.

 

Náš vnitřní odpor nám brání následovat touhy našeho srdce. Odpor nám znemožňuje konat v náš prospěch. Odpor nám zamezuje vytrvale jít za tím, co skutečně chceme, co je naše bytostná touha, co je volání naší duše.

 

V tu chvíli je potřeba všimnout si něčeho důležitého...

To, co brání a tvoří odpor je naše myšlení.
Jsme to my sami, kdo si tvoří svět kolem.
Náš život odráží náš vnitřní myšlenkový svět.

Proto jsem vytvořil celoroční program a 12-měsíční cestu.

Od roku 2010 učím lidi, jak na internetu komunikovat, dělat marketing a úspěšně prodávat a podnikat. Ale k čemu jsou nám nástroje, když je neumíme používat. K čemu je nám nejmodernější prodejní strategie, když ji sami sabotujeme naším myšlením a světonázorem. K čemu je nám práce, když nezažíváme radost, úspěch a štěstí.

Proto vznikl program SuperHero Academy.

Abychom začali v životě umožňovat a přestali bránit.

Abychom svedli konečnou bitvu a zvítězili.
Abychom nasměřovali naše myšlení k realizaci našich snů a tužeb.

Zvu vás na cestu, kde se z lidí stávají hrdinové. Kde se ze snů stává realita a kde nejsou potřeba dva životy. Ten, po kterém toužíme a ten, který žijeme.

Zvu vás na dobrodružnou cestu jen jedním životem. Tím vaším. Naplněným a velkým životem. Potenciálem, který ve vás stále hoří a nemůže nikdy vyhasnout. Může jen vzplanout a zapálit další. 

Zastavíme na cestě postupně na 12 stanovištích.

Podstoupíme zkoušky a výzvy a na každém z nich poznáme odpor o něco více a oslabíme jeho moc. Něco pochopíme, něco odložíme. Budeme trénovat a posilovat hlas naší duše a tím moc a sílu naší mysli. Našich záměrů...

Vydáme se na cestu, na níž se naší prioritou stanou naše touhy. To, co skutečně chceme.

Největší význam pro nás začnou mít lidé a záležitosti, které jsme do této doby přehlíželi.

A tento program vás na této cestě na startu podrží. Než půjdete zcela sami, budu při vás, kdykoliv na vás odpor zaútočí. Ochráním vás, kdykoliv bude odpor a vaše malé a nepravé myšlení větší než vaše velké a pravé já.

Pomůžete si, kdykoliv se začneme topit v moři svých pochyb a strachů.
Vrátíte se zpět na cestu, kdykoliv šlápnete vedle.

To je mé slovo, pokud se rozhodnete vydat na cestu. Pokud se rozhodnete vložit nadšení a životní energii na dalších 12 měsíců tímto směrem, energii, která přes vás už teď stejně proudí, zaměříme ji společně na to, co skutečně chcete a co už jste dlouho odkládali a po čem uvnitř voláte.

Půjdeme cestou velkoleposti a výjimečnosti i cestou obyčejnosti a trpělivosti.

Čeká nás těchto 12 zastávek a milníků...

SuperHero Academy

Naši cestu v prvním měsíci započneme u zdroje.

Je to jako když se zapojíte do zásuvky. Je to jako když vás někdo vystřelí do jiné reality. Je to jako když objevíte úplně nový zdroj síly a odvahy. Je to jako když poznáte své pravé rodiče, kteří při vás stojí, milují vás a nikdy o vás nepochybovali.

To bude naše první zastávka.

 • 1
  Spirit - zdroj síly

Druhé zastavení naší křížové cesty proti odporu bude mít na vás velký vliv.

Použijeme zdroj, abyste posílili to, co jste v životě nikdy neztratili a nikdy vám to nechybělo, jen jste to neuměli použít a tak jste to nevyužili dostatečně.

Je to umění, které tvoří hnutí, mění budoucnost nebo vám jen do života přinese to, co právě teď chcete. Je to umění vlivu. Je to charisma, kterým teď oplýváte, které zažehnete, a na které teď čekají lidé kolem vás, vaši blízcí, partner, rodina, děti, kolegové, zákazníci.

Čeká vás zastavení a na něm:

 • 2
  Tajemství vlivu

Třetím tréninkem na cestě je trénink z nejmocnějších.

Je to zbraň hromadného tvoření. Je to poznání té nejmocnější síly, které tvoří i ničí vesmíry, rodí i zabíjí každou buňku vašeho těla. Je to síla, která tvoří naši realitu každého dne.

Náš život je výsledkem této síly. Tato síla život umožňuje. Naše prožívání, pocity, emoce, nálady i hmotné statky jsou výsledkem našeho umění a schopnosti tuto sílu zvládat a používat ji pro náš prospěch a proti odporu.

Je to trénink:

 • 3
  Mentalismus: Myšlení hrdinů

Další zastávkou je náš nejdůmyslnější životní nástroj. Je to náš parťák, kterým jdeme životem, a který nás nezradí, pokud nezradíme my jeho.

Co si o něm myslíme a na co pomyslíme, to vykoná. Je naším nejvěrnějším druhem, naší nejvýkonnější továrnou na sny v naší realitě.

Je to

 • 4
  Tělo

Naše cesta už dále pokračuje v plné síle, protože po 4 měsících máme naši svatou trojici kompletní.

Jsme spojení s naším zdrojem síly - nasloucháme naší duši - ovládáme moc mentalismu a konáme práci skrz naše tělo. Je to chvíle, kdy můžeme navštívit svou nejvnitřnější část a připravit se na tu nejdůležitější odpověď.

Položit otázku všech otázek: Jaké je moje poslání?

 • 5
  Poslání

Nyní jsme už velmi dobře vyzbrojeni na případný odpor. Výcvik už nám dává velkou moc ovlivňovat a realizovat v našem životě krok za krokem naše přání a touhy, poznat je, oddat se jim a následovat je.

Ovšem na naší cestě nejsme sami jen s odporem a nepřáteli. Neustále jsme také pod ochranou dobrých sil a tak nás čeká další zastávka a na ní seznámení se s povahou skutečné inspirující síly života, která nám každý den pomáhá.

Je to síla boží tvořivosti a sexuální energie.

 • 6
  Tvořivost a sexualita

Čím dále jsme na cestě tím se také spojujeme se zemí a s naší schopností dosahovat výsledků, po kterých toužíme.

Úspěch je výsledkem naší tvořivé a systematické práce. Úspěch si přichází, kdy se mu za chce, ale my mu můžeme jít vytrvale naproti a neuhnout z cesty, až se konečně přiblíží. Víme, kde se ukrývá a podíváme se na místa, kde se ukrývá nejčastěji.

 • 7
  Úspěch a výsledky

Jít jako hrdina po cestě, dosahovat výsledků a zažívat úspěch je ale jen jednou stranou mince života, o kterém sníme, a po kterém toužíme.

Existuje druhá strana a na té je možná nejužitečnější umění tvůrců života. Je to umění naší blízkosti. Umění komunikace. Umění být s druhými lidmi.

Je to umění

 • 8
  Harmonie vztahů

Tím, jak více a více poznáváme sami sebe, svou sílu, všimneme si, že vystupujeme z řady. Jsme jiní. Umíme jiné věci. Náš život vypadá jinak. Máme jiné sny, jiné přání.

Přitom jsme s dalšími pořád pevně spojení, ale něco máme jiného. Náš talent. Jsme unikátní a jedineční v kombinaci talentů, kterými oplýváme, a které v životě máme. To tvoří z lidstva dokonalou mozaiku, kde se můžeme doplňovat a každý přispívat svým originálním dílem.

 • 9
  Já a můj talent

V tuto chvíli už nám nic nebrání, abychom mohli přijmout za svou práci odměnu. Hojnost a bohatství je nám k dispozici, když mu nebráníme a když ho nepředáme odporu. Když přestaneme odporovat, můžeme přijímat.

Můžeme přijmout odměnu na své cestě. Můžeme přijímat dárky, radost, dobrý pocit a hrdost z dobře odvedené práce. Můžeme také přijímat peníze, můžeme se oddat také finanční hojnosti, můžeme se koupat blažeností z našich vydělaných peněz a nechat naše peníze vydělávat další peníze.

 • 10
  Peníze a investice

Jsme téměř u konce. Vystoupali jsme na vrchol uvědomění a tvorby vlastního života. Je to místo, kde je čas se pomalu rozhlédnout a položit si novou otázku: \"Kam podniknu svou cestu nyní? Co by mi dávalo smysl a bylo by užitečné i pro ostatní?\".

Přichází čas založit svůj podnik. Podniknout cestu. Podnikat. Máme své dary od boha, své charisma, své talenty z nějakého důvodu. Možné je ten důvod, se o některé dělit. Sdílet je a předávat je i druhým. A neznám lepší způsob, jak to dělat, než založit vlastní podnik - mít svou firmu. Je to poslední zastavení naší cesty.

 • 11
  Můj podnik
 • 12
  Zlatý rok

Na konci zbývá už jen znovu začít. Započít další rok. Stvořit další Zlatý rok. Opět přemoci odpor pokud se objeví. Opět se napojit na zdroj, použít sílu mentalismu, zažehnout charisma vlivu, být posláni tam, kde je nás třeba, pečovat o své tělo, užívat si tvořivost a sexualitu, úspěch a výsledky, harmonii vztahů, peníze a naše investice, sdílet svůj talent  a dále podnikat cestu životem. Životem, ze kterého si nemusíme brát dovolenou, životem, o kterém jen nesníme, životem, který je naším splněným snem.